Daarom zou je als toeleverancier investeren in BIM

De bouwsector digitaliseert en daarbij veranderd de informatiebehoefte. Diverse partijen zoals architecten, aannemers en ingenieurs hebben er al voor gekozen om digitaal samen te werken middels de BIM werkmethodiek. Als toeleverancier wil je toch niet achterblijven?

Bouw Informatie Model

BIM oftewel Bouw Informatie Model is een werkmethodiek waarbij verschillende partijen in de bouwsector digitaal samenwerken op basis van 3D modellen. Een BIM model is een digitale representatie van de fysieke geometrie en de bijbehorende niet fysieke product informatie. Met BIM kunnen er tijdens de ontwerp, bouw en beheer- & onderhoud fasen diverse soorten van informatie worden gegenereerd, geanalyseerd, toegepast en hergebruikt. Dankzij BIM wordt het wiel niet continu opnieuw uitgevonden. Er wordt juist optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare informatie en elkaars kennis. Hierdoor kunnen faalkosten en onnodige handelingen worden voorkomen.

Product kennis wordt digitaal gewaarborgd

In de bouwsector krijgen we de komende jaren meer te maken met de vergrijzing. Oudere medewerkers met veel product kennis en ervaring gaan met pensioen. De aanwas van jonge medewerkers is schaars. Door deze kloof tussen beide gaat er onnodig kennis verloren. Dit kan je eenvoudig voorkomen door de product kennis digitaal te borgen in 3D BIM objecten. Het 3D BIM object representeert het bouwproduct en bevat specifieke product informatie. Doordat deze kennis is gedigitaliseerd werkt iedereen vanaf het begin al met dezelfde informatie. Zo voorkom je dat informatie verkeerd wordt geïnterpreteerd en er tijdens de werkvoorbereiding en/of productie belangrijke informatie ontbreekt.

De consequenties van ontwerp keuzes zijn vroegtijdig inzichtelijk

Dankzij de toepassing van de BIM werkmethodiek verlaag je de risico’s op fouten in het proces die onnodig tijd en geld kosten. De werkvoorbereider en/of BIM engineer gebruikt de 3D BIM objecten in een 3D CAD software om de klantvraag te vertalen naar een 3D ontwerp. Doordat andere partijen ook hun bouwproducten modelleren in een BIM model kunnen deze aspectmodellen op elkaar worden afgestemd. De consequenties van ontwerp keuzen worden vroegtijdig inzichtelijk. Als er eventuele onmogelijkheden worden geconstateerd zullen deze vooraf gezamenlijk worden opgelost. Door de informatie in het BIM model te koppelen aan de planning (4D) en begroting (5D) zijn ontwerp keuzen vrijwel direct uit te drukken in tijd en geld. Met behulp van BIM weet jij als toeleverancier wat je moet produceren, wat de kosten en opbrengsten zijn, wanneer de productie moet starten en het product afgeleverd wordt bij de klant.

Eenduidige informatiestroom

Als het BIM model centraal wordt gesteld in het primaire proces ontstaat er een eenduidige informatiestroom. Het geeft je inzicht in hoe het proces verloopt en eventueel verder geoptimaliseerd kan worden. In elke fase van het primaire proces wordt het BIM model toegepast. Allereerst wordt de klantvraag vertaald naar een digitaal 3D ontwerp dat je kan ondersteunen bij het verkoopproces. Vanuit dit ontwerp wordt de prijsopgave gegenereerd. Tijdens de werkvoorbereidingsfase zal de het ontwerp tot op detail uitgewerkt worden. Met deze informatie kunnen onder andere materialen worden ingekocht, planningen worden opgesteld en productie tekeningen worden gegenereerd. Als de productie fase wordt gestart kan de informatie uit het BIM model worden ingelezen in productiemachines en robots. Hierdoor wordt het ontwerp rechtstreeks vertaald naar de realiteit.

Je levert aantoonbaar wat de klant heeft gevraagd

Kwaliteitsborging in de bouw is een erg belangrijk onderwerp. Want hoe verifieer je dat wat je hebt geleverd ook aan de klantvraag voldoet? Het BIM model biedt je ondersteuning. De informatie wordt namelijk in BIM centraal, uniform en eenduidig opgeslagen. Deze informatie wordt tijdens het proces gecontroleerd, gecoördineerd en gecommuniceerd. De informatie in het BIM model zal dus niet mogen afwijken van datgene wat je hebt geproduceerd. Bijkomend voordeel is dat je het BIM model kunt toepassen in de beheer- & onderhoudsfase. Bij eventuele klachten kan dan het BIM model worden geraadpleegd om de klacht efficiënt op te lossen.

Dankzij de toepassing van BIM in het primaire proces wordt er niet alleen tijd en geld bespaard, maar ook overzicht, rust en zekerheid ervaren. Wil jij niet achterblijven en meer weten over wat BIM voor jouw kan betekenen? Neem dan gerust contact met mij op voor een kennismakingsgesprek.

Ken jij iemand die deze blog ook interessant zal vinden? Stuur deze dan gerust door!