Cookie- & Privacyverklaring

ITCAD verzamelt en verwerkt verkregen gegevens altijd vertrouwelijk. Je hebt het recht om tegen de verzameling en verwerking van gegevens bezwaar te maken. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Download hieronder de volledige cookie- & privacyverklaring in .pdf bestandsformaat.

Download Cookie- & Privacyverklaring