Edges en Faces

Een 3D object in SketchUp bestaat uit vlakken (faces) die worden omkaderd door lijnen (edges). Dit zijn de basis elementen van elk 3D object. In de verzamelnaam worden de edges en faces benoemd als geometrie. Als iemand dus verwijst naar de geometrie in je 3D model, worden in SketchUp de edges en faces bedoeld.

Uitleg SketchUp edges en faces

Edges

Edges zijn lijnen in SketchUp. Je kan diverse functionaliteiten gebruiken om deze lijnen te tekenen, bewerken en verwijderen. Een lijn in SketchUp is altijd recht. Zelfs de lijnen van bogen en cirkels. Deze bestaan namelijk uit segmenten van kleine rechte lijnen. Hoe hoger je de segmentatie instelt, hoe “ronder” de boog of cirkel visueel eruit ziet, maar des te “zwaarder” het 3D model wordt. 

In tegenstelling tot vele andere CAD software, hebben de lijnen in SketchUp geen dikte. Doordat ze geen dikte hebben worden ze ook niet weergeven in de meeste rendering programma’s. Als de lijnen in SketchUp wel een dikte lijken te hebben, komt dat door een specifieke view instelling. 

Het kan ook voorkomen dat je helemaal geen lijnen ziet in SketchUp. Maar omdat je ze niet ziet, wil het niet zeggen dat ze er niet zijn. Lijnen kunnen worden verborgen, “zacht” en “glad” gemaakt. Hierdoor kan je iets er glad en rond eruit te laten zien, met een minimaal aantal lijnen en vlakken in SketchUp. 

Faces

Faces zijn vlakken in SketchUp. Je kan diverse functionaliteiten gebruiken om deze vlakken te bewerken. Vlakken bevatten net zoals lijnen in SketchUp geen dikte. Om een vlak te modelleren met een dikte teken je eigenlijk meerdere vlakken die elkaar verbinden zodat het lijkt alsof het een dikte bevat. 

Je kan geen vlakken tekenen zonder lijnen. Je hebt in SketchUp namelijk minimaal 3 coplanaire, in hetzelfde platte vlak liggende, lijnen nodig die een kader vormen. Er is echter geen limiet aan het aantal lijnen die in SketchUp het kader van een vlak vormen. Het vlak bestaat altijd uit een voorkant (Front Face) en achterkant (Back Face). Daarbij is het belangrijk om te weten dat de voorkant gericht moeten zijn naar de camera. Dus je kijkt altijd op de voorkant van het vlak! 

In SketchUp bestaan oppervlakken vaak uit meerdere platte vlakken. Een rond, gebogen of organisch gevormd oppervlak bestaat uit diverse kleinere vlakken. Tip: Om een aantal vlakken op één gebogen oppervlak te laten lijken, of als één groot vlak, maak je de lijnen ertussen glad (soft) en zacht (smooth) via de Entity Info tray.

SketchUp edges soft en smooth maken

Tip: Om sneller te identificeren of de vlakken in je 3D model zijn omgedraaid, verander je de kleur van de achterkant (Back Face) in een opvallende kleur zoals hierboven weergeven in de Entity Info.

Post a Comment