Zo worden de prestaties van SketchUp razend snel

SketchUp Pro is fantastisch 3D tekenprogramma maar kan frustrerend langzaam worden. Vooral als je werkt met zware gedetailleerde 3D (BIM-) modellen. Gelukkig kan je de SketchUp prestaties eenvoudig verbeteren zodat deze weer razend snel functioneert.

Heb je geen zin om de hele blog te lezen?

Hierbij 19 oplossingen die bijdragen aan razend snelle SketchUp prestaties:

 1. Importeer alleen modellen / objecten die je echt nodig hebt.
 2. Houdt de geometrie in SketchUp zo eenvoudig mogelijk.
 3. Optimaliseer materiaal texturen met de “Material Resizer” extensie.
 4. Maak slim gebruik van “Tags” en verberg tijdelijk de objecten die je niet nodig hebt.
 5. Gebruik componenten in plaats van groepen.
 6. Maak gebruik van een proxy object.
 7. Stel de “Autosave” functie in op 5 minuten.
 8. Schakel de functie schaduwen en mist uit tijdens het modelleren.
 9. Gebruik een snelle SketchUp Style, te herkennen aan de groene stopwatch badge.
 10. “Purge Unused” verwijderd de onnodige ballast in het project.
 11. Houdt de “Trays” zoveel mogelijk gesloten.
 12. Bewerk een component en “Hide rest of Model”.
 13. Schakel SketchUp extensies uit die je niet vaak gebruikt.
 14. Houdt de toolbar zo schoon mogelijk.
 15. Schakel “Show Hidden Geometry” uit.
 16. Pas een gemiddelde OpenGL instelling toe.
 17. “Use maximum texture size” functie is uitgeschakeld.
 18. Windows energiebeheer instellen op “Hoge prestaties”.
 19. Update SketchUp naar de meest recente versie.

SketchUp loopt op één cilinder (core)

Computers worden steeds sneller en kunnen steeds meer taken tegelijk verwerken. Ik vergelijk computers vaak met een motor. De processor (CPU) in de computer is de motor, die meerdere cilinders (cores) kan bevatten. Tegenwoordig zie je vaak dat computers beschikken over 4, 6 of 8 cores. SketchUp Pro werkt, net zoals andere 2D / 3D tekenprogramma’s, op één core van de computer. Oftewel loopt SketchUp op één cilinder. De berekening van het 3D-model wordt in gelijke delen uitgevoerd. En kan dan slechts door één core tegelijk worden verwerkt. Dit is belangrijk om te weten want iedere actie die jij in SketchUp uitvoert moet door de computer worden verwerkt.

Weet wat je importeert!

Als SketchUp een IFC model of object importeert wordt de geometrie geconverteerd naar edges (lijnen) en faces (vlakken). Daarnaast worden de materialen geïmporteerd en toegekend aan de faces. De geometrie wordt gebundeld in een uniek component met de bijbehorende object informatie.

Ondanks computers steeds meer data tegelijk kunnen verwerken, verwerkt SketchUp deze maar op één core. Houdt hier rekening mee als je gedetailleerde modellen of objecten importeert. Want ook al komt een object 10 keer voor in het IFC model, SketchUp zal 10 unieke componenten genereren tijdens de import. Het kan dus zijn dat het SketchUp model zwaarder is na de IFC import dan het oorspronkelijke IFC model.  

Tip: Importeer alleen de modellen / objecten die je echt nodig hebt. En verwijder referentiemodellen zodra ze niet meer nodig zijn.

Versimpel de geometrie

3D modellen worden steeds realistischer en gedetailleerder uitgewerkt. Maar het is aan te raden om de geometrie in SketchUp zo eenvoudig mogelijk te houden. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van het beoogde doel van het 3D (BIM-) model. Maar in basis is “een 3D (BIM-) model een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid”.

Een goed presterend SketchUp model is een vereenvoudigd model. Het maakt een groot verschil of SketchUp 10.000 of 1.000.000 edges (lijnen) moet verwerken. Gebruik daarom een minimaal aantal edges om de geometrische informatie te communiceren. En pas een zo laag mogelijk aantal segmenten toe bij cirkels en bogen. Zodra je het aantal segmenten verminderd van 24 naar 12 bespaar je vaak meer dan 50% geometrie. Terwijl de geometrie nog steeds rond of gebogen is. Hiermee worden de SketchUp prestaties beter, bespaar jij enorm veel rendertijd en blijft de bestandsgrootte lager.

Meer informatie: Making a detailed model in a lightweight way.

Optimaliseer materiaal texturen

Met materialen breng je het 3D model tot “leven”. Zo kan je het model er realistisch uit laten zien maar het kan ook zorgen voor onnodige ballast. Met de Material Resizer extensie van het Trimble SketchUp team kan je eenvoudig materialen controleren en waar nodig optimaliseren.

Gebruik voor materialen bij voorkeur .JPG als bestandsformaat. Dit bestandsformaat is vaak kleiner dan bijvoorbeeld .PNG, .TIFF of .BMP. Als de afbeelding transparantie bevat, gebruik je het .PNG bestandsformaat. Probeer een middenweg te zoeken tussen kwaliteit en snelheid. Hoe lager de materiaal kwaliteit hoe sneller deze verwerkt kan worden. Maar een lage kwaliteit materiaal op een groot oppervlak doet vaak afbreuk aan de beleving.

De volgende toepassingen kunnen je helpen bij het bepalen van de juiste materiaal kwaliteit:

 • 64, 128 of 256 pixels >> kleine oppervlakken zoals kussens of een blaadje van een plant;
 • 512 pixels >> Voldoende kwaliteit voor de meeste oppervlakken;
 • 1024 of 2048 pixels >> grote oppervlakken zoals vloeren of wanden.

Download de extensie: Material Resizer.

Een duidelijke model structuur

Een duidelijke model structuur zorgt ervoor dat jij vele malen sneller kunt werken in SketchUp. De Outliner is daarom de meest belangrijke “Tray” in SketchUp. Hiermee structureer je het 3D model! In de Outliner worden namelijk alle groepen en componenten weergeven die zich in het 3D model bevinden. Daarnaast word de model structuur ook geëxporteerd naar IFC als deze is voorzien van de juiste classificatie en informatie.

Tip: Hide een tijdelijk een component of groep m.b.v. het oogbal icoon in de Outliner. Dan hoef je geen complete Tag uit te schakelen en zo behoudt je meer context.

Maak slim gebruik van Tags

Tags hebben in SketchUp alleen invloed op de zichtbaarheid van objecten. Alle geometrie wordt gemodelleerd in de Tag “Untagged”. Zodra je een component of groep hebt gemaakt ken je deze toe aan een Tag. Bijvoorbeeld de Tag genaamd “Planten”. Met deze Tag kan je vervolgens alle objecten in één keer verbergen. Door slim gebruik te maken van Tags kan je de SketchUp prestaties snel verbeteren. Als je (gedetailleerde) objecten verbergt die je niet nodig hebt tijdens het modelleren zal SketchUp veel sneller reageren.

Maar pas op! Gebruik een duidelijke naamgeving voor Tags. Hiermee voorkom je dat je als moet zoeken naar welke Tag de juiste objecten verbergt.

Tip: Voeg ook imports die je toepast als referenties toe aan een speciale Tag. Zo kan je snel schakelen tussen de referenties en het werkelijke 3D model.

Componenten in plaats van groepen

Groepen en componenten zijn beide bundelingen van losse geometrie. Maar er is een groot verschil. Een groep is altijd uniek binnen SketchUp. Componenten in basis niet. Deze kunnen op meerdere locaties voorkomen en elk instantie is een kopie van alle andere. Dus een wijziging in één component wordt doorgevoerd in alle andere instanties, tenzij je het component bewust uniek hebt maakt.

De belangrijkste reden om componenten toe te passen is snelheid. Componenten hebben een positieve invloed op de snelheid waarmee SketchUp informatie verwerkt. Bijkomend voordeel van componenten is dat je er veel meer informatie aan toe kunt kennen en ze apart kun opslaan.

Tip: Gebruik zoveel mogelijk componenten in het model, dit zal de SketchUp prestaties verbeteren.

Maak gebruik van een proxy object

Proxy objecten zijn vereenvoudigde objecten. Deze worden juist tijdens het modelleren toegepast om de snelheid in SketchUp te waarborgen. Later, wanneer het ontwerp gereed is, wordt het proxy object vervangen door het definitieve, vaak gedetailleerdere, object.

Tip: Zorg voor een eenduidig component nulpunt voor zowel de proxy als het definitieve object. Hierdoor wordt de oriëntatie goed overgenomen na het vervangen van het object.

Je kunt een proxy object eenvoudig vervangen door het definitieve component door de volgende stappen te volgen:

 1. Selecteer het proxy component of meerdere componenten;
 2. Zoek het definitieve component op via de “Components Tray”;
  Bijvoorbeeld in de bedrijfsbibliotheek;
 3. Klik met de rechtermuisknop op het component in de Tray;
 4. Klik tot slot op “Replace Selected” en de selectie wordt vervangen.

Gebruik de “Autosave” functie

Het kan voorkomen dat je de een “Bug Splat” melding krijgt en SketchUp er mee stopt. Dankzij de autosave functie voorkom je dat er veel werk verloren gaat. De autosave functie slaat op de achtergrond de laatste versie van je project op. Ook wordt er een nieuw tijdelijk bestand aangemaakt. Hoe groter je de tijdsinterval van de autosave instelt, hoe groter het tijdelijk bestand. Als je computer niet beschikt over voldoende werkgeheugen (RAM) beschikt kan dit resulteren in zeer trage prestaties.

Wist je dat het SketchUp project op fouten wordt gecontroleerd tijdens de autosave?  Je wordt  gewaarschuwd als er fouten zijn gevonden. Tenzij je de optie “Automatically Fix Problems When They Are Found” hebt aangevinkt in de preferences (instellingen). Dan wordt het probleem automatisch op de achtergrond opgelost.

Tip: Stel de autosave functie in op 5 minuten en voorkom trage prestaties.

Schakel schaduwen en mist uit

Schaduwen en mist kunnen je 3D model visueel ondersteunen tijdens presentaties. Maar als je modelleert en deze functies zijn ingeschakeld vraagt het veel meer grafische rekencapaciteit van je computer. Daarom is het advies tijdens modelleerwerkzaamheden deze functionaliteiten uit te schakelen. De SketchUp prestaties worden hierdoor aanzienlijk verbeterd.

Gebruik een snelle SketchUp Style

SketchUp Stylen geven je 3D model weer op de manier zoals jij dat wilt. Maar deze stijlen kunnen extra complexiteit toevoegen aan het model. SketchUp kan dan trager reageren terwijl je in het 3D model werkt. Daarom is het aan te bevelen om minimaal 2 stijlen toe te passen in het project.

 1. Een “snelle” stijl voor de modelleerwerkzaamheden;
 2. Een “mooie” stijl voor de presentaties.

Wanneer stijl in SketchUp snel is, wordt in de “Styles Tray” een groene stopwatch als badge weergeven bij de desbetreffende stijl.

“Purge Unused” verwijderd de onnodige ballast

Tijdens het modelleren worden er diverse componenten en materialen geïmporteerd in 3D model. Ook al delete je een component in het 3D model een component of verwijder je een materiaal. Deze blijft opgeslagen in het SketchUp project. Je kunt ze terug vinden in de “Components” en “Materials” trays. Om deze onnodige balast definitief te verwijderen gebruik je de functie “Purge Unused”. Met behulp van deze functie worden alle ongebruikte componenten, materialen, tags en stijlen verwijderd. Je vindt deze functie via:

 • Window menu >> Model Info >> Statistics;
 • Klik vervolgens op de button “Purge Unused”.

Tip: “Purge” het model ook voordat je SketchUp afsluit. Dit heeft een positief effect op de opstart snelheid van SketchUp.

Houdt de “Trays” gesloten

Zoals eerder vermeld, moet iedere handeling die je in SketchUp uitvoert door de computer worden berekend. In SketchUp zijn er een aantal “Trays” die regelmatig updaten omdat er iets wordt geïmporteerd of gewijzigd. De Outliner, Components en Materials Trays kunnen voornamelijk voor een vertraging in SketchUp zorgen. Daarom is het aan te raden om deze “Trays” zoveel mogelijk gesloten te houden. Zeker als je een IFC model importeert!

Bonus tip: Stel de zichtbaarheid van de “Components” en/of “Materials” Tray in op “List”. Hierdoor worden er geen voorbeeld afbeelding getoond, maar alleen de naam, en worden SketchUp prestaties sneller.

Bewerk een component en “Hide Rest Of Model”

Als je een component bewerkt dan wordt standaard de rest van het model vervaagd weergegeven. Alleen het component wordt nog scherp en helder weergegeven. Maar als je in een groot 3D model werkt of in een bouwwerk dan is het soms lastig navigeren en focussen. Dit komt omdat het hele 3D model zichtbaar is. Daarnaast heeft dit invloed op de snelheid in SketchUp. Want iedere actie die jij uitvoert moet worden verwerkt door de computer. 

Om je beter te kunnen focussen op de bewerking die je wilt doorvoeren in het component, kan je gebruik maken van de optie “Hide Rest Of Model”. Als deze functie is ingeschakeld wordt alles buiten het component verborgen tijdens de bewerking. Dit verbeterd de snelheid in SketchUp en je kunt deze functie in- en uitschakelen via:

 • View menu >> Edit Component >> Hide Rest Of Model.

Schakel SketchUp extensies uit die je niet vaak gebruikt

SketchUp wordt standaard geleverd met voldoende functionaliteiten om 3D te modelleren. Maar naar verloop van tijd mis je er toch één. Dan kan je eenvoudig gebruik maken van een extensie. Deze extensie voegt dan de extra functionaliteit toe aan SketchUp. Er zijn talloze gratis en betaalde extensies verkrijgbaar.

Bezoek maar eens de Extension Warehouse.

Maar je moet wel oppassen dat je veel extensies installeert en activeert zonder dat je ze daadwerkelijk gebruikt. Want hierdoor zal SketchUp trager opstarten! Immers moeten alle extensies geladen worden tijdens de opstartprocedure.

Tip: Schakel de extensies die je niet vaak gebruikt uit of verwijder deze. De opstart snelheid van SketchUp zal aanzienlijk verbeteren.  

Houdt de toolbar zo schoon mogelijk

Het lijkt misschien onnodig om de toolbar zo schoon mogelijk te houden. Je hebt diverse extensies geïnstalleerd en deze allemaal zichtbaar gemaakt in de toolbar. Maar wist je dat processor (CPU) van je computer constant wordt belast door de toolbar in SketchUp? 

Daarom is het aan te bevelen de toolbar zo schoon mogelijk te houden. Hoe minder iconen worden getoond in de toolbar, des te minder de processor wordt belast. De SketchUp prestaties worden verbeterd en ook de opstart snelheid van SketchUp.

Extra tip: Mocht je de extensie die de toolbar “vervuild” überhaupt niet meer gebruiken, verwijder deze dan.

Schakel “Show Hidden Geometry” uit

In sommige situaties wil je onzichtbare lijnen in het 3D model wel zichtbaar maken. Bijvoorbeeld voor presentatie doeleinden. Daarom is de “Show Hidden Geometry” in geschakeld. Maar tijdens het 3D modelleren is het meestal niet nodig om deze onzichtbare lijnen te weergeven. Deze view instelling belast de computer onnodig en kan resulteren en erg trage prestaties. Schakel daarom de functie “Show Hidden Geometry” uit via:

 • View menu >> Show Hidden Geometry.

Gebruik de “Shaded” Face Style

Als je aan het modelleren bent in het 3D model is het vaak niet nodig dat de materiaal texturen realistisch worden weergeven. Maar het is wel prettig als je het onderscheid ziet tussen de toegepaste materialen. Dit kan eenvoudig door gebruik te maken van de “Shaded” face style tijdens het modelleren in 3D. Het 3D model zal worden weergeven op basis van gemiddelde RGB kleuren van de toegepaste materiaal texturen. Deze view instelling belast je computer minder zwaar omdat niet iedere keer de texturen gerenderd hoeven te worden. Stel deze snelle Face Style in via:

 • View menu>> Face Style >> Shaded.

Pas een gemiddelde OpenGL instelling toe

OpenGL staat voor Open Graphics Library. Dit is een grafische bibliotheek die SketchUp gebruikt om 2D- en 3D-vectorafbeeldingen te genereren. Anti-aliasing is een techniek om gekartelde randen op afbeeldingen er vloeiender uit te laten zien. Hoe hoger de “Multisample anti-aliasing” in Sketchup is ingesteld, des te minder gekarteld de lijnen er zichtbaar zijn. Maar hoe meer rekencapaciteit van de grafische kaart (GPU) er nodig is om het beeld te weergeven. Daarom is het aan te bevelen een gemiddelde OpenGL instelling toe te passen. Zo maak je optimaal gebruik van de snelheid en kwaliteit in SketchUp. Stel de OpenGL instelling in via:

 • Window menu >> Preferences >> OpenGL
 • Kies een gemiddelde instelling voor “Multisample anti-aliasing”.
 • Klik op “OK”.

 “Use maximum texture size” functie is uitgeschakeld

Als deze functie is uitgeschakeld zullen hoge kwaliteit texturen in SketchUp niet beter worden weergeven dan een 1024 x 1024 pixels kwaliteit. Hierdoor wordt de grafische kaart minder belast en functioneert SketchUp sneller. Dit heeft geen invloed op eventuele exports of op render extensies. Deze zullen de maximale textuur kwaliteit bevatten. Je kunt deze functie eenvoudig uitschakelen via:

 • Window menu >> Preferences >> OpenGL;
 • Vink de “Use maximum texture size” uit.

Windows energiebeheer op “Hoge Prestaties”

Het ligt wellicht voor de hand maar deze instelling heeft grote invloed op de prestaties van SketchUp. Als je Windows 10 installeert staat de Power Plan (energiebeheer) standaard ingesteld op “Balanced” (gebalanceerd). Deze instelling biedt volledige prestaties wanneer je het nodig hebt en bespaart energie wanneer je dat niet nodig hebt. Vaak is dit het beste energieplan voor de meeste mensen. Maar… Als jij een in 3D modelleert met SketchUp heb je juist de beste prestaties nodig van je PC of laptop. Daarom is het nodig het energiebeheer in te stellen op “High performance” (hoge prestaties). Deze instelling zal de SketchUp prestaties verbeteren. Dit plan verbruikt wel veel meer energie. Dus de batterij van je laptop zal niet zo lang meegaan tussen het opladen.

Je kunt het energiebeheer eenvoudig instellen via:

 • WIN + X toetsencombinatie;
 • Klik op “Energiebeheer”;
 • klik op de link Extra energie-instellingen onder “Verwante instellingen” aan de rechterkant;
 • Kies de energie-instelling “Hoge prestaties”.

Is SketchUp en de videokaart nog up to date?

SketchUp wordt continu doorontwikkeld. Het is aan te raden om altijd gebruik te maken van de laatste versie voor de beste prestatie. Om er zeker van te zijn dat je recht hebt op de nieuwe updates gaat de voorkeur uit naar een subscription licentie. Je betaald een bedrag per jaar, huurt daarmee SketchUp Pro en ontvangt dan ook alle updates.

Naast het updaten van SketchUp is het belangrijk de drivers van je videokaart regelmatig te controleren en indien nodig bij te werken. SketchUp functioneert fantastisch met een NVIDIA videokaart, uit de hogere GeForce of Quadro RTX collectie, die 100% OpenGL ondersteund.

Gebruik de juiste PC of Laptop

Als alle bovenstaande tips niet hebben geholpen is waarschijnlijk de PC of laptop niet (meer) geschikt. Je kunt zelf controleren of het systeem voldoet aan de minimale hardware-eisen die SketchUp stelt. Installeer daarvoor de SketchUp Checkup tool. Deze tool is alleen voor Windows beschikbaar.

SketchUp werkt op één core en vraagt veel van de 3D techniek OpenGL. Als je met grote modellen gaat werken en/of wilt renderen in SketchUp is een krachtige PC of laptop aan te bevelen. Deze moet beschikken over een hoge single core kloksnelheid (CPU), krachtige videokaart (GPU) met 100% OpenGL ondersteuning en voldoende werkgeheugen (RAM).