Privacyverklaring

ITCAD B.V. (hierna genoemd zowel als ITCAD of in een vorm van ‘wij’) begrijpt dat je privacy belangrijk is. Wij respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om jouw privacy te beschermen is deze privacyverklaring opgesteld, waarin wordt uitgelegd hoe wij omgaan met (online) privacygegevens. De privacyverklaring is te vinden via de homepagina en op pagina’s waar er om persoonlijke informatie wordt gevraagd.

Doeleinden van de gegevensverwerking

ITCAD verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze producten en diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

ITCAD verzamelt alleen persoonlijke informatie die jij ons verstrekt en persoonlijke informatie over hoe je de softwareproducten en -services (online of offline) gebruikt die ITCAD aanbiedt / levert. Deze gegevens kunnen ook worden verzameld op marketing- / netwerkevenementen van ITCAD of waar wij aanwezig zijn en via onze website itcad.nl.

De verzamelde gegevens worden bewaart zolang ITCAD bedrijfsactiviteiten uitvoert of zolang jij dat wilt. Mocht je deze gegevens willen laten verwijderen, kan dit eenvoudig door met ons contact op te nemen.

De volgende gegevens kunnen van je worden verzameld:

 • Voornaam & achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Functie;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Land;
 • Aangeschafte softwareproducten, -licenties en – services;
 • Overeengekomen betalingstermijn;
 • Of andere persoonlijke informatie, indien gevraagd.

Let op: Je blijft zelf verantwoordelijk voor het archiveren van licenties. Wij archiveren het ook vanaf de bestelling, evenals de leverancier. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen van gegevens en vrijwaart ons van elke aansprakelijkheid daaromtrent.

Beveiliging

Bij ITCAD wordt gewerkt met een solide ICT-structuur, waarbij de veiligheid van gegevens zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Verstrekking aan derden

ITCAD respecteert je privacy en zorgt er voor dat de bedrijfs- en persoonlijke gegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, het leveren van ondersteuning of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • IT-diensten voor onderhoud en beheer van de systemen en opslag van gegevens;
 • Het leveren van softwareproducten;
 • Het verzorgen van de jaarlijkse (financiële) administratie.

ITCAD zal nooit je persoonsgegevens delen met derden voor commerciële doeleinden zonder persoonlijke toestemming.

Gebruik van de website www.itcad.nl

De informatie op de bedrijfswebsite van ITCAD is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Er wordt tijd en energie besteed aan het up-to-date houden van de informatie op deze website. Toch kan het voorkomen dat er foutieve of achterhaalde informatie op aanwezig is. Ook kunnen teksten type fouten bevatten. Kortom, er wordt niet gegarandeerd dat alle informatie die je op deze website aantreft juist is. Het gebruik van de verkregen informatie via de deze website is voor eigen risico van de gebruiker. Daarnaast is het gebruik van (hyper)links van websites / sociale media waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website voor eigen risico van de gebruiker. Lees de privacyverklaring van de desbetreffende website en/of sociale media om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij via cookies / code verkrijgen en verwerken.

Google Analytics & Mijn Bedrijf

Om bij te houden hoe je de website (www.itcad.nl) gebruikt maakt ITCAD gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om te kunnen analyseren hoe de website gebruikt wordt. Met deze gegevens genereert Google statistieken, die helpen de website in de toekomst te verbeteren. De verkregen statistieken zijn zo goed mogelijk geanonimiseerd en ITCAD kan je niet persoonlijk herleiden.

Om beter vindbaar te zijn op Google Zoeken en Google Maps maken wij gebruik van Google Mijn Bedrijf. Hiermee kan ITCAD bepalen wat jij ziet als je zoekt naar ITCAD en vergelijkbare bedrijven met een lokale zoekopdracht. Google Mijn Bedrijf genereert statistieken (insights) die als schatting aangeven hoe mensen de bedrijfsvermelding van ons gebruiken, hoe ze deze hebben gevonden en waar ze vandaan komen. Deze gegevens helpen om de online zichtbaarheid van ITCAD in de toekomst te verbeteren.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Sociale Media

ITCAD maakt gebruik van de volgende sociale media kanalen:

 • LinkedIn;
 • Youtube.

Lees de privacyverklaring van de desbetreffende sociale media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij via cookies / code verkrijgen en verwerken.

Nieuwsbrief

Middels een nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze producten, diensten en aanverwante zaken. Als je een e-mailadres met ons deelt geef je ons automatisch het recht om je op te nemen in het nieuwsbrief systeem. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je zich eenvoudig kunt afmelden.

Bezwaar tegen cookies?

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Je hebt het recht op inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Stuur ons dan een e-mail naar het e-mailadres op onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om jezelf te identificeren. 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd