Waarom SketchUp Pro en de BIM werkmethodiek toepassen?

SketchUp Pro en de BIM werkmethodiek vormen samen een stabiele basis waarop je kunt vertrouwen en bouwen. Maar waarom zou je deze combinatie toepassen?

De Bouwwerk Informatie Model (BIM) werkmethodiek gaat in principe over het slim omgaan met informatie tijdens alle fasen in het bouwproces. Geen informatie genereren die al voorhanden is, of nog erger, onderdelen van elkaar overtekenen. Dankzij de toepassing van BIM kunnen verspillende taken worden voorkomen.

Duidelijke afspraken = eenduidige informatie

Het is ontzettend belangrijk dat iedereen dezelfde taal spreekt en elkaar begrijpt. Met BIM wordt er informatie gegenereerd in een digitaal 3D model. Dit model wordt vooraf gebouwd in een tekenprogramma (bijvoorbeeld SketchUp Pro). Voordat er wordt gestart met het bouwen van een 3D BIM model, zullen afspraken gemaakt moeten worden. Deze afspraken worden vastgelegd in een BIM coördinatieplan. Hierdoor weet iedereen altijd waar de benodigde informatie te vinden is en wanneer, welke informatie op welke wijze moet worden aangeleverd. Voor het maken van de basis afspraken kan de BIM Basis ILS als leidraad worden toegepast.

Eenvoudig informatie hergebruiken

De informatie in een 3D BIM model bevat een vaste structuur en specifieke object informatie. Deze informatie kan worden uitgelezen in hoeveelhedenstaten en rapporten. Maar ook worden gedeeld in een openBIM IFC (Industry Foundation Classes) bestandsformaat. Dit maakt het mogelijk om zowel de geometrische informatie als de object informatie te delen met andere betrokkenen. Door het gebruik van een open bestandsformaat zoals IFC kan het 3D model met bijbehorende informatie eenvoudig worden hergebruikt in andere software systemen en processen.

Minder verspillingen, hogere kwaliteit

SketchUp Pro is een toegankelijk 3D tekenprogramma. IFC modellen kunnen worden geïmporteerd en worden toegepast als referentie. Vervolgens kan je jouw product volledig in 3D ontwikkelen. Je ziet direct hoe het product aansluit op andere objecten. Eventuele fouten en/of onmogelijkheden worden nu veel eerder gesignaleerd. Door de juiste structuur te hanteren in het 3D model, bespaar je tijd. Want de informatie kan je dan veel eenvoudiger toepassen, delen en hergebruiken. Zodra het product in het SketchUp Pro 3D BIM model is uitgewerkt, kan deze vervolgens worden geëxporteerd als een IFC bestandsformaat.

Kortom, met SketchUp Pro kan je jouw processen aansturen vanuit één centraal 3D model. Van ontwerp tot productie en zelfs tijdens de service na de levering van het product. Door SketchUp Pro toe te passen met de BIM werkmethodiek voorkom je verspillingen en verhoog je de kwaliteit.

Ben je geïnteresseerd in SketchUp Pro en de BIM werkmethodiek? Neem dan gerust contact op.