Zo pas je SketchUp Pro en BIM toe – Deel 1

Je hebt opdracht gekregen voor een nieuw project dat in BIM wordt uitgewerkt. Geen probleem, want met de juiste workflow is deze klus zo geklaard in SketchUp Pro.

Maak vooraf eenduidige afspraken

Je wilt graag direct starten met het uitwerken van het 3D BIM model. Maar het is belangrijk dat je vooraf eerst duidelijke afspraken maakt. Denk hierbij aan de planning, gegevens behoeften schema’s en model afspraken. Deze afspraken worden vooraf vastgelegd in een BIM uitvoeringsplan.

Het belang van een gegevens behoeften schema wordt vaak onderschat. Want welke informatie heb ik van wie, wanneer nodig om mijn werkzaamheden uit te kunnen voeren conform de overeengekomen planning? Zonder deze afstemming kan er niet gestart worden met het uitwerken van het 3D model. Doe je dit wel? Dan loop je het risico dat de juiste informatie niet voorhanden is, onnodige fouten worden gemaakt en de planning uitloopt.

Project opstarten in SketchUp Pro

Zodra jij de juiste gegevens hebt ontvangen kan je het project opstarten in SketchUp Pro. Je opent de bedrijfstemplate en stelt het overeengekomen centrale nulpunt in. Om deze zichtbaar te maken modelleer je hier eventueel een nulpunt object.

IFC Import

Nu is het tijd om de IFC (Industry Foundation Classes) onderlegger te importeren. IFC is een internationale open standaard voor de uitwisseling van BIM data. Deze open standaard is ontwikkeld en wordt onderhouden door BuildingSMART. De IFC onderlegger kan je eenvoudig importeren door te klikken op:

  • File;
  • Import;
  • Stel de filter in op IFC Files en selecteer het bestand;
  • Klik op import.

Het IFC model wordt zichtbaar zodra je het import resultaten scherm sluit. Wees voorzichtig met het importeren van grote bestanden. Dit kan resulteren in langzame resultaten van de PC of laptop. Voordat de IFC onderlegger wordt toegekend aan een specifieke layer, is het slim om deze vast te zetten (locken) in het 3D model. Zo wordt voorkomen dat je per ongeluk de onderlegger bewerkt of verplaatst.

Layers en Scenes

De IFC onderlegger kan nu worden toegekend een specifieke layer. Layers hebben in SketchUp alleen invloed op de zichtbaarheid van objecten. Tip; gebruik een duidelijke naamgeving voor layers. Het gebruik van layers maakt het mogelijk om snel objecten zichtbaar en onzichtbaar te maken. Daarnaast kan je ze effectief inzetten voor presentatie doeleinden in combinatie met scenes.

Scenes zijn opgeslagen “viewports” die veel worden toegepast om verschillende modelaanzichten en eigenschappen op te slaan. Hierdoor kan je gemakkelijk door het 3D model navigeren in SketchUp, maar je kan deze scenes ook op een 2D blad printen met behulp van LayOut.

Het project is nu opgestart en je bent klaar om het 3D model uit te werken. Hoe je precies de juiste structuur aan brengt in het 3D model, lees je in deel 2.

SketchUp Pro BIM workshop

Wil jij SketchUp Pro en BIM in de praktijk toepassen maar je weet nog niet precies hoe? Volg dan de SketchUp Pro BIM workshop! In één dag leer jij hoe je SketchUp Pro kunt toepassen met de BIM werkmethodiek. Voor meer informatie, neem gerust contact op.