Zo pas je SketchUp Pro en BIM toe – Deel 2

Je hebt opdracht gekregen voor een nieuw project dat in BIM wordt uitgewerkt. Geen probleem, want met de juiste workflow is deze klus zo geklaard in SketchUp Pro.

Uitwerken van het 3D BIM model

Voordat je start met het uitwerken van het 3D BIM model moet je eerst antwoord hebben op de volgende vragen:

 • Welke informatie heb ik nodig om mijn werkzaamheden uit te voeren?
 • Is het centrale nulpunt bepaald en vastgesteld?
 • Wie levert mij de benodigde informatie?
 • Waar kan ik de benodigde informatie vinden?
 • Wanneer moet de benodigde / mijn informatie aanwezig zijn in het 3D (BIM-) model?

Als op alle vragen een duidelijk antwoord hebt, kan je starten met het modelleren van het 3D BIM model.

Maak gebruik van componenten

Je modelleert jouw (bouw)producten op de juiste locatie in het 3D BIM model volgens de klantvraag. Let er goed op dat elk (bouw)product een component is in SketchUp en geen groep. Componenten in SketchUp zijn nagenoeg gelijk aan groepen. Maar ze zijn standaard niet uniek en kunnen veel meer informatie bevatten. De informatie in componenten kan o.a. worden uitgelezen in hoeveelhedenstaten.

Materiaal eigenschappen

De componenten oftewel BIM objecten bevatten altijd een materiaal eigenschap, want ieder product wordt in de werkelijkheid ook gemaakt van een grondstof / materiaal. De materiaal eigenschap ken je toe met behulp van de paint bucket functie in SketchUp. Bij de IFC export wordt deze helaas nog niet weggeschreven onder de IfcMaterial parameter. Vul daarom ook de materiaalbeschrijving in het description veld van de Component Options nadat je deze hebt geclassificeerd.

IFC entiteiten

Als het BIM object is gemodelleerd moet deze worden geclassificeerd. Hiervoor kan je gebruik maken van de BIM classifier functie in SketchUp.

 • Selecteer het BIM object;
 • Klik op de BIM classifier en selecteer het meest geschikte type BIM entiteit.
  De entiteit vertelt wat het BIM object betekend.

Nu duidelijk is wat het BIM object betekend zal er extra informatie aan het object toegekend worden. De IFC parameters moeten worden voorzien van informatie. Conform de BIM Basis ILS 1.0 is het minimaal benodigd om de naam en de object type parameter in te vullen.

Informatie indeling classificatie

Met behulp van de BIM classifier functie kan je naast de IFC entiteiten ook een classificatie systeem toekennen aan het BIM object. In Nederland wordt daarvoor een viercijferige NL-SfB elementencode toegepast. De classificatiemethode NL/SfB is bedoeld voor het gebruik tijdens het ontwerp, realisatie en beheer van bouwprojecten.

Hoofdstructuur

Wanneer alle BIM objecten zijn gemodelleerd en geclassificeerd zal de hoofdstructuur aangebracht worden in het project. Dit kan eenvoudig met behulp van de outliner in SketchUp. Allereerst ken je alle BIM objecten toe aan de correcte bouwlaag. Simpel door de objecten te selecteren en daarvan een nieuw component te maken. Uiteraard ken je de juiste IFC entiteit toe voor de bouwlaag toe en vul je de IFC parameters in. Let erop dat alle betrokken partijen dezelfde bouwlagen en naamgeving toepassen. Vervolgens genereer je van alle bouwlagen een bouwwerk, dan de omgeving en tot slot het project. De hoofdstructuur in de outliner zal er als volgt uit zien:

 • IfcProject
  • IfcSite
   • IfcBuilding
    • IfcBuildingStorey
     • Diverse BIM objecten / entiteiten
    • IfcBuildingStorey
     • Diverse BIM objecten / entiteiten
    • Enzovoorts

Communiceren met IFC

Fantastisch! Je hebt nu een 3D BIM model gemodelleerd in SketchUp Pro. Dit model ga je exporteren als IFC (Industry Foundation Classes) bestandsformaat. IFC is een internationale open standaard voor de uitwisseling van BIM data. Deze open standaard is ontwikkeld en wordt onderhouden door BuildingSMART.

Voordat je het 3D BIM model exporteert naar IFC moet deze nog worden gecontroleerd. Want het 3D BIM model mag in basis geen dubbelingen en doorsnijdingen bevatten.

Nu is het moment daar, dat je het 3D BIM model kunt gaan exporteren naar IFC. Dit doe je door de volgende handelingen uit te voeren:

 • Klik op File;
 • Export;
 • 3D Model;
 • Stel de filter in op IFC Files en vul de bestandsnaam in.
 • Klik op export.

Let op: Hide of verwijder de IFC onderleggers voordat je jouw model exporteert!

Als je alle stappen hebt gevolgd, heb je nu een 3D BIM model geëxporteerd vanuit SketchUp Pro in het IFC bestandsformaat conform de BIM Basis ILS. Dit BIM model kan je nu uniform delen met andere betrokkenen.

IFC Manager extensie

Helaas kent de standaard IFC export vanuit SketchUp Pro 2018 wat problemen. De informatie in het IFC model bevat niet de structuur uit het IFC schema van buildingSMART. Dit kan problemen veroorzaken tijdens de IFC import in andere software die de informatie inlezen conform het IFC schema van buildingSMART.

Om een IFC export te genereren die wel voldoet aan de buildingSMART richtlijn en de BIM Basis ILS, is de IFC Manager Extensie ontwikkeld. Deze extensie is ontwikkeld door Jan Brouwer (BIM-Tools) en Stijn van Schaijk (VolkerWessels). ITCAD heeft aan de ontwikkeling een bijdrage geleverd tijdens de bèta tests. De IFC Manager extensie kan je downloaden via Github.

SketchUp Pro BIM workshop

Wil jij SketchUp Pro en BIM in de praktijk toepassen maar je weet nog niet precies hoe? Volg dan de SketchUp Pro BIM workshop! In één dag leer jij hoe je SketchUp Pro kunt toepassen met de BIM werkmethodiek. Voor meer informatie, neem gerust contact op.